กิจกรรมล่าสุด

Prev Next
PSU ลงนามข้อตกลง MoA กับมหาวิทยาลัยกลันตันมาเลเซีย

PSU ลงนามข้อตกลง MoA กับมหาวิท…

             เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี และ ผศ.พัชรียา...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทย…

               เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา เครือข่ายอิสลามศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี...

งานแถลงผลงานการวิจัยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องครอบครัวฯ

งานแถลงผลงานการวิจัยการไกล่เกล…

               เมื่อวันอาทิตย์ 31 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ...

สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย UUM และ UPSI

สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย…

          เมื่อวันที่ 7 - 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา, ดร.ธวัช...

คณะครูอาจารย์และนักเรียน จาก ร.ร.นราสิกขาลัย เยี่ยมเยียนวิทยาลัยฯ

คณะครูอาจารย์และนักเรียน จาก ร…

          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา คณะครูอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนราสิกขาลัย จ.นราธิวาส...

ภารกิจสร้างความร่วมมือด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัยใน UAE และ Qatar

ภารกิจสร้างความร่วมมือด้านต่าง…

          เมื่อวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี(ดร.ยูโซะ ตาเละ) ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์(ดร.อัสมัน แตอาลี)...

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากอิสลามวิ…

          เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ต้อนรับคณะผู้บริหารจากอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำนวน 4 ท่าน...

อบรมการจัดทำต้นฉบับ (Menuscript)

อบรมการจัดทำต้นฉบับ (Menuscrip…

          เมื่อวันที่ 17 – 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา งานวิจัยและตีพิมพ์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยระดับชาติ...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักบริหาร…

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร นักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 ของกระทรวงต่างประเทศ ในประเด็น...

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ระบบแอดมิชชั่น

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ระบบ…

      ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ระบบแอดมิชชั่น ของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปรการศึกษา 2558 ณ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา      ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ...

โครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ รุ่นที่ 4

โครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิ…

     เมื่อวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ รุ่นที่ 4...

8-12 มิถุนายน 2558_โครงการศูนย์พัฒนาบุคคลากรด้านอิสลามศึกษา

8-12 มิถุนายน 2558_โครงการศูนย…

     เมื่อวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โครงการศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการอบรมครูสอนแนวบูรณาการอิสลาม ชั้น 3 ณ...

ประมวลภาพโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ ประเทศกัมพูชา

ประมวลภาพโครงการเยาวชนจิตอาสาพ…

     เมื่อวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี ร่วมกับ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด...

อบรมภาษาอาหรับ โดยศูนย์ภาษานานาชาติเพื่ออิสลามศึกษา

อบรมภาษาอาหรับ โดยศูนย์ภาษานาน…

     เมื่อวันที่ 23-30 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษานานาชาติเพื่ออิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาหรับสำหรับนักศึกษาอุดมศึกษาอาเซี่ยน ณ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่...

การแถลงข่าวสัมมนานานาชาติค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง

การแถลงข่าวสัมมนานานาชาติค่านิ…

 ม.อ. จัดแถลงข่าวสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา เปิดเวทีนักวิชาการอิสลามทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ ระดมแนวคิดค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง          วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเวทีนักวิชาการอิสลามทั่วโลก 30 ประเทศ...

อธิการบดีให้โอวาทแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน IISN รุ่นที่ 7

อธิการบดีให้โอวาทแก่นักศึกษาแล…

          เมื่อวันเสาร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ พบปะแลกเปลี่ยนและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเครือข่ายอิสลามศึกษานานาชาติ (International...

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 363 (1/2558)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานค…

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 363 (1/2558) ณ ห้องประชุมอัยยูบีย์ ชั้น 5 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี                     

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการจัดสัมมนา ICON-IMAD V

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการ…

               เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการสัมมนา ICON-IMAD V...

โครงการ Big Cleaning Day กับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมรัฐกลันตัน

โครงการ Big Cleaning Day กับกา…

รายงานการเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน ประเทศมาเลเซีย           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม...

สวช. กับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโกตาบารู รัฐกลันตัน

สวช. กับภารกิจช่วยเหลือผู้ประส…

ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโกตาบารู รัฐกลันตัน ระหว่างวันที่ 1 – 4 มกราคม 2558          สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวนักศึกษา/ทุนการศึกษา
  3. ข่าวสมัครงาน
  4. ข่าวสอบราคา
  5. ข่าวสัมมนา/ประชุม

วีดีโอ 3rd IISC2015

23-25March2015 Islamic Values In a Changing World


01 Recitation of the Holy Quran - 3rd IISC2015
01 Recitation of the Holy Quran - 3rd IISC2015
07 Session 1 Imam Al Nawawi Hall Moderated by Dr Rushdi Tahir
07 Session 1 Imam Al Nawawi Hall Moderated by Dr Rushdi Tahir
02 Reporting Speech 3rd IISC2015
02 Reporting Speech 3rd IISC2015
06 Speech 1 by H E Tan Sri Prof Dr Mohd Kamal Hassan
06 Speech 1 by H E Tan Sri Prof Dr Mohd Kamal Hassan

03 Opening Remarks 3rd IISC2015
03 Opening Remarks 3rd IISC2015
05 Keynote Speech by H E Umar Ubaid Hasanah
05 Keynote Speech by H E Umar Ubaid Hasanah
04 Opening Remarks
04 Opening Remarks
08 Speech 2 by Prof. Dr. Mohammad Ahmad Musallam al Khalaileh
08 Speech 2 by Prof. Dr. Mohammad Ahmad Musallam al Khalaileh

09 Speech 3 by Prof. Dr. Saleh Husain Al Aayed
09 Speech 3 by Prof. Dr. Saleh Husain Al Aayed
10 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 1 د. محمد حسـان عوض
10 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 1 د. محمد حسـان عوض
11 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 2 الأستاذ المشارك الدكتور محي الدين بن الحاج يحيى
11 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 2 الأستاذ المشارك الدكتور محي الدين بن الحاج يحيى
12 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 3 4 أ د الريح أحمد الليث and د محمد بن حسين الشيعا
12 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 3 4 أ د الريح أحمد الليث and د محمد بن حسين الشيعا

Speech 4 by Asst.Prof.Dr.Ismail Lutfi Japakiya
Speech 4 by Asst.Prof.Dr.Ismail Lutfi Japakiya
Speech 5 by Asst. Prof. Dr. Abdullah Numsuk
Speech 5 by Asst. Prof. Dr. Abdullah Numsuk
Conference Reflection by Prof. Dr. Kanok Wongtrangan
Conference Reflection by Prof. Dr. Kanok Wongtrangan
 

www.cis.psu.ac.th

banner-satit
icenter-banner
Banner-ejournal

banner-iisc2015
curinter

logo-tmm
curriculum
mua-tqf
ads moral

0797938
Today
Yesterday
This Week
All days
Last Week
This Month
774
1084
3817
782757
31574
30285

Joomla templates by Joomlashine