กิจกรรมล่าสุด

Prev Next
สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย UUM และ UPSI

สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย…

          เมื่อวันที่ 7 - 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา, ดร.ธวัช...

คณะครูอาจารย์และนักเรียน จาก ร.ร.นราสิกขาลัย เยี่ยมเยียนวิทยาลัยฯ

คณะครูอาจารย์และนักเรียน จาก ร…

          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา คณะครูอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนราสิกขาลัย จ.นราธิวาส...

ภารกิจสร้างความร่วมมือด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัยใน UAE และ Qatar

ภารกิจสร้างความร่วมมือด้านต่าง…

          เมื่อวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี(ดร.ยูโซะ ตาเละ) ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์(ดร.อัสมัน แตอาลี)...

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากอิสลามวิ…

          เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ต้อนรับคณะผู้บริหารจากอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำนวน 4 ท่าน...

อบรมการจัดทำต้นฉบับ (Menuscript)

อบรมการจัดทำต้นฉบับ (Menuscrip…

          เมื่อวันที่ 17 – 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา งานวิจัยและตีพิมพ์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยระดับชาติ...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักบริหาร…

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร นักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 ของกระทรวงต่างประเทศ ในประเด็น...

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ระบบแอดมิชชั่น

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ระบบ…

      ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ระบบแอดมิชชั่น ของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปรการศึกษา 2558 ณ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา      ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ...

โครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ รุ่นที่ 4

โครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิ…

     เมื่อวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ รุ่นที่ 4...

8-12 มิถุนายน 2558_โครงการศูนย์พัฒนาบุคคลากรด้านอิสลามศึกษา

8-12 มิถุนายน 2558_โครงการศูนย…

     เมื่อวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โครงการศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการอบรมครูสอนแนวบูรณาการอิสลาม ชั้น 3 ณ...

ประมวลภาพโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ ประเทศกัมพูชา

ประมวลภาพโครงการเยาวชนจิตอาสาพ…

     เมื่อวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี ร่วมกับ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด...

อบรมภาษาอาหรับ โดยศูนย์ภาษานานาชาติเพื่ออิสลามศึกษา

อบรมภาษาอาหรับ โดยศูนย์ภาษานาน…

     เมื่อวันที่ 23-30 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษานานาชาติเพื่ออิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาหรับสำหรับนักศึกษาอุดมศึกษาอาเซี่ยน ณ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่...

การแถลงข่าวสัมมนานานาชาติค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง

การแถลงข่าวสัมมนานานาชาติค่านิ…

 ม.อ. จัดแถลงข่าวสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา เปิดเวทีนักวิชาการอิสลามทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ ระดมแนวคิดค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง          วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเวทีนักวิชาการอิสลามทั่วโลก 30 ประเทศ...

อธิการบดีให้โอวาทแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน IISN รุ่นที่ 7

อธิการบดีให้โอวาทแก่นักศึกษาแล…

          เมื่อวันเสาร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ พบปะแลกเปลี่ยนและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเครือข่ายอิสลามศึกษานานาชาติ (International...

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 363 (1/2558)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานค…

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 363 (1/2558) ณ ห้องประชุมอัยยูบีย์ ชั้น 5 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี                     

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการจัดสัมมนา ICON-IMAD V

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการ…

               เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการสัมมนา ICON-IMAD V...

โครงการ Big Cleaning Day กับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมรัฐกลันตัน

โครงการ Big Cleaning Day กับกา…

รายงานการเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน ประเทศมาเลเซีย           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม...

สวช. กับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโกตาบารู รัฐกลันตัน

สวช. กับภารกิจช่วยเหลือผู้ประส…

ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโกตาบารู รัฐกลันตัน ระหว่างวันที่ 1 – 4 มกราคม 2558          สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

วอศ.จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 2

วอศ.จัดประชุมวิชาการระดับชาติด…

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่...

วอศ.จัดอบรมการบริหารจัดการมัสยิด

วอศ.จัดอบรมการบริหารจัดการมัสย…

          เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักงานวิชาการและบริการชุมชน ได้มีการจัดโครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารและการจัดการมัสยิดทั่วประเทศ  ...

ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก UNISSA ประเทศบรูไน

ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหา…

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา อธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) ประเทศบรูไน ดารุสลาม ได้มาเยือนวิทยาลัยอิสลามศึกษา...

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวนักศึกษา/ทุนการศึกษา
  3. ข่าวสมัครงาน
  4. ข่าวสอบราคา
  5. ข่าวสัมมนา/ประชุม

วีดีโอ 3rd IISC2015

23-25March2015 Islamic Values In a Changing World


01 Recitation of the Holy Quran - 3rd IISC2015
01 Recitation of the Holy Quran - 3rd IISC2015
07 Session 1 Imam Al Nawawi Hall Moderated by Dr Rushdi Tahir
07 Session 1 Imam Al Nawawi Hall Moderated by Dr Rushdi Tahir
02 Reporting Speech 3rd IISC2015
02 Reporting Speech 3rd IISC2015
06 Speech 1 by H E Tan Sri Prof Dr Mohd Kamal Hassan
06 Speech 1 by H E Tan Sri Prof Dr Mohd Kamal Hassan

03 Opening Remarks 3rd IISC2015
03 Opening Remarks 3rd IISC2015
05 Keynote Speech by H E Umar Ubaid Hasanah
05 Keynote Speech by H E Umar Ubaid Hasanah
04 Opening Remarks
04 Opening Remarks
08 Speech 2 by Prof. Dr. Mohammad Ahmad Musallam al Khalaileh
08 Speech 2 by Prof. Dr. Mohammad Ahmad Musallam al Khalaileh

09 Speech 3 by Prof. Dr. Saleh Husain Al Aayed
09 Speech 3 by Prof. Dr. Saleh Husain Al Aayed
10 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 1 د. محمد حسـان عوض
10 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 1 د. محمد حسـان عوض
11 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 2 الأستاذ المشارك الدكتور محي الدين بن الحاج يحيى
11 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 2 الأستاذ المشارك الدكتور محي الدين بن الحاج يحيى
12 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 3 4 أ د الريح أحمد الليث and د محمد بن حسين الشيعا
12 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 3 4 أ د الريح أحمد الليث and د محمد بن حسين الشيعا

Speech 4 by Asst.Prof.Dr.Ismail Lutfi Japakiya
Speech 4 by Asst.Prof.Dr.Ismail Lutfi Japakiya
Speech 5 by Asst. Prof. Dr. Abdullah Numsuk
Speech 5 by Asst. Prof. Dr. Abdullah Numsuk
Conference Reflection by Prof. Dr. Kanok Wongtrangan
Conference Reflection by Prof. Dr. Kanok Wongtrangan
 

www.cis.psu.ac.th

banner-satit
icenter-banner
Banner-ejournal

banner-iisc2015
curinter

logo-tmm
curriculum
mua-tqf
ads moral

0677832
Today
Yesterday
This Week
All days
Last Week
This Month
86
1158
2038
667238
10594
45196

Joomla templates by Joomlashine