ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนซากาต ครั้งที่ 2/2017

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มารับทุนซากาตได้ที่หัวหน้าแผนกฯ 5720410084 นางสาวมัรดีย๊ะ อีแต 5720410241 นางสาวมาลิญญ่า เจ๊ะบ่าว โดยนำสำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาด้วย 1 ชุด รับได้ก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาที่ยื่นความจำนงขอรับทุนแล้ว แต่ไม่ได้รอบนี้ อินชาอัลลอฮฺ รอบต่อไปอาจเป็นริสกีของเรา