ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนซากาต ครั้งที่ 2/2017

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มารับทุนซากาตได้ที่หัวหน้าแผนกฯ

5720410084 นางสาวมัรดีย๊ะ อีแต
5720410241 นางสาวมาลิญญ่า เจ๊ะบ่าว

โดยนำสำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาด้วย 1 ชุด

รับได้ก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2560

นักศึกษาที่ยื่นความจำนงขอรับทุนแล้ว แต่ไม่ได้รอบนี้

อินชาอัลลอฮฺ รอบต่อไปอาจเป็นริสกีของเรา

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *