ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนซากาต ครั้งที่ 1/2017

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มารับทุนซากาตได้ที่หัวหน้าแผนกฯ

5720410053 นางสาวกูมาสือนะห์ รงโซะ
5920410064 นางสาว ราฟีดาฮ์ มะดีเยาะ
5820410102 นางสาวกาญจนา หมาดสตูล
5920410059 นางสาวซูลีฮะห์  เจ๊ะเต๊ะ
5920410069 นายอิรฟัน สาและ

โดยนำสำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาด้วย 1 ชุด

รับได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 มกราคม 2559

นักศึกษาที่ยื่นความจำนงขอรับทุนแล้ว แต่ไม่ได้รอบนี้

อินชาอัลลอฮฺ รอบต่อไปอาจเป็นริสกีของเรา

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *