ทุนศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศ Lithuania

ใครสนใจไปหาประสบการณ์ หาเพื่อน หาความรู้ ระยะเวลาสั้นๆ 1เดือน แล้วมีคนจ่ายให้ มีข่าวมาฝาก ตามลิ้งนี้ครับ http://stipendijos.lt/en/call-for-lithuanian-language-and-culture-summer-courses