กิจกรรมการบรรยายจากวิทยากร UMK

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 พวกเราได้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจาก Prof.Rosdi Ab Rahman ศาสตราจารย์จาก Universiti Malaysia Kelantan (UMK). ท่าวิทยากรได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และอัดแน่นด้วยแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเงินอิสลาม และการกลับมาของการเงินอิสลามในยุคสมัยปัจจุบัน อาจารย์และนักศึกษาทั้งเอกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม ได้ร่วมกิจกรรมในคืนนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเช่นนี้อีกในอนาคตอันใกล้นี้ อินชาอัลลอฮฺ