บ้านหลังใหม่ของเรา

find-a-new-home

สันติจงมีแด่ทุกท่าน,

นี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นำเสนอข่าวสารต่างๆของแผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ยินดีรับคำแนะนำและเสนอแนะครับ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *