บ้านหลังใหม่ของเรา

สันติจงมีแด่ทุกท่าน, นี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นำเสนอข่าวสารต่างๆของแผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยินดีรับคำแนะนำและเสนอแนะครับ