​โครงการประกวดแผนธุรกิจฮาลาลของนักศึกษาปริญญาตรีระดับชาติ ครั้งที่ 2

โครงการประกวดแผนธุรกิจฮาลาลของนักศึกษาปริญญาตรีระดับชาติ ครั้งที่ 2 (Halal Business Plan Contest –HBPC 2017) 1.หลักการและเหตุผล      การนำเสนอแผนธุรกิจถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่ง ต่อกระบวนการจัดทำหรือการเขียนแผนธุรกิจ และในปัจจุบันที่แผนธุรกิจถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาลที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เนื่องจากแผนธุรกิจถือได้ว่าเป็นเอกสาร หรือเครื่องมือสำคัญ ในการขอรับการสนับสนุนทางการเงินของผู้ประกอบการ หรือธุรกิจ…

​โครงการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2

โครงการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 (Islamic Economics and Finance Quiz –IEFQ 2017) 1.หลักการและเหตุผล ระบบเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามถือเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นที่สุดของโลกมุสลิมโดยเฉพาะในส่วนของระบบการเงินการธนาคารของโลกในศตวรรษนี้ดัวยกับอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ10-15เปอร์เซ็นต์ต่อปีมีสถาบันการเงินอิสลามมากกว่า250สถาบันกระจายอยู่ใน75ประเทศทั่วโลกเป็นผลทำให้Islamic Financial Institutions เป็นภาคธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกการเงินปัจจุบันการประสบความสำเร็จอย่างมากของIslamic Financial Institutions ในเวลาอันสั้นนั้นเป็นการสวนกับคำปรามาสของเหล่าผู้ปฏิเสธศรัทราที่ว่าธุรกิจธนาคารที่ปราศจากดอกเบี้ยไม่มีทางที่จะดำเนินการได้และยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงคำอ้างที่ว่า “ดอกเบี้ยนั้นมีประโยชน์และเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำรงไว้คู่กับระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่เพราะมันเป็นตัวจูงใจที่ก่อให้เกิดการออมและการลงทุนเป็นเครื่องมืออย่างดีในการกระตุ้นการเจริญทางเศรษฐกิจหากการคงอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสม” นั้นไม่เป็นความจริงยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นข้อพิสูจน์และยินยันถึงความเป็นสัจธรรมที่แท้จริงของหลักคำสอนของอิสลามที่ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกแง่มุมของชีวิตไม่เว้นแม้แต่ด้านเศรษฐศาสตร์การครองชีพธุรกิจและการเงิน…

ทุนศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศ Lithuania

ใครสนใจไปหาประสบการณ์ หาเพื่อน หาความรู้ ระยะเวลาสั้นๆ 1เดือน แล้วมีคนจ่ายให้ มีข่าวมาฝาก ตามลิ้งนี้ครับ http://stipendijos.lt/en/call-for-lithuanian-language-and-culture-summer-courses

ISEM Game 2015

ขอเชิญพี่ๆน้องๆ นักศึกษาแผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม ร่วมแข่งและส่งแรงเชียร์ กีฬาของพวกเรา ในวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2015 ณ สนามสาธิต มากันเยอะๆ น่ะครับ