:: ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::


Administrator Login
Username:
Password :
ใช้ Username และ Password
ของ PSU-Passport
การขอใช้ห้องประชุม
กันยายน 2560
พฤอา
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8

:: การจองห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::
ที่
ว.ด.ป
เวลา - เวลา
ชื่อผู้ขอ
ตำแหน่ง
ห้อง
สถานะ
121. 19 พ.ค. 2560 19:00 - 21:30 นายอาสมาน ลือแบลูโดง (อิบนูอัฟฟาน 073337646, 073334764) ผู้ปฏิบั... 10 รอ อ่านรายละเอียด
122. 19 พ.ค. 2560 07:00 - 16:30 นายอาสมาน ลือแบลูโดง (อิบนูอัฟฟาน 073337646, 073334764) ผู้ปฏิบั... 6 รอ อ่านรายละเอียด
123. 06 มี.ค. 2560 16:30 - 19:00 นายรอกิ เจ๊ะเต้ เจ้าหน้า... 10 รอ อ่านรายละเอียด
124. 08 มี.ค. 2560 10:00 - 12:00 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 15 รอ อ่านรายละเอียด
125. 30 มี.ค. - 11 เม.ย. 2560 08:30 - 16:30 นายอานนท์ เหมือนกู้ นักวิชาก... 7 รอ อ่านรายละเอียด
126. 07 มี.ค. 2560 08:30 - 17:00 นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร เจ้าหน้า... 10 รอ อ่านรายละเอียด
127. 03 มี.ค. 2560 14:00 - 22:30 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 7 รอ อ่านรายละเอียด
128. 07 มี.ค. 2560 08:30 - 17:00 นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร เจ้าหน้า... 8,9 รอ อ่านรายละเอียด
129. 01 มี.ค. 2560 08:30 - 12:00 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 10 รอ อ่านรายละเอียด
130. 03 มี.ค. 2560 08:00 - 16:30 อาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 10 รอ อ่านรายละเอียด
131. 01 มี.ค. - 01 ก.พ. 2560 13:00 - 16:30 อาจารย์ฮาริส หัสมา อาจารย์ 10 รอ อ่านรายละเอียด
132. 08 มี.ค. 2560 13:30 - 15:30 นางสาวมัศณีย์ หะยีมายอ เจ้าหน้า... 13 รอ อ่านรายละเอียด
133. 26 มี.ค. 2560 08:00 - 15:00 นายรอกิ เจ๊ะเต้ เจ้าหน้า... 10 รอ อ่านรายละเอียด
134. 18 ก.พ. 2560 08:30 - 16:30 นายยาฮารี กาเซ็ง นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
135. 17 ก.พ. 2560 09:00 - 12:00 นางสาวฟาติน เตาะสาตู นักวิชาก... 15 รอ อ่านรายละเอียด
136. 04 - 05 มี.ค. 2560 08:30 - 16:30 อาจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ 0858982768 อาจารย์ 10 รอ อ่านรายละเอียด
137. 16 ก.พ. 2560 14:00 - 16:30 นายบาดือรี ดอกอ นักวิชาก... 14 รอ อ่านรายละเอียด
138. 16 ก.พ. 2560 14:00 - 16:30 นายบาดือรี ดอกอ นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
139. 17 ก.พ. 2560 14:00 - 16:30 นายบาดือรี ดอกอ นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
140. 25 ก.พ. 2560 08:30 - 16:30 ผศ.ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทารง รองผู้อำ... 10 รอ อ่านรายละเอียด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
หมายเหตุ
1 = ห้องประชุม Sheikh Daud al-Fathoni
2 = ห้องประชุม Sheikh Ahmad al-Fathoni
3 = ห้องประชุม Ibnu al-Khaldun
4 = ลานใต้ถุนอาคารโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
5 = ลานหน้าโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
6 = หอประชุม Imam al-Nawawi
7 = ห้องเอนกประสงค์ อัสซูยูตีย์ ชั้น 5
8 = ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
9 = ห้องประชุม al-Aiyubi
10 = ห้อง Press Center ชั้น 3 อาคารนานาชาติ
11 = ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LabCom
12 = ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ชั้น 4
13 = ห้องประชุม Imam al-Ghazali
14 = ห้องประชุม Imam al-Rafie
15 = ห้องประชุม QA ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
16 = ลานหน้าอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
18 = ห้องเรียน LR1 ชั้น 3
19 = ห้องเรียน LR2 ชั้น 3
20 = ห้องเรียน LR3 ชั้น 3
21 = ห้องเรียน LR4 ชั้น 3
22 = ห้องเรียน LR5 ชั้น 3
23 = ห้องเรียน LR6 ชั้น 3
24 = ห้องเรียน LR7 ชั้น 3
25 = ห้องเรียน LR8 ชั้น 3
26 = ลานใต้ถุ่นอาคารศูนย์ภาษาฯ
27 = ห้องประชุม(พรมแดง) ชั้น 3 ศูนย์ภาษาฯ
28 = ห้องบรรยาย ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
29 = ห้องมินิเธียเตอร์1 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
30 = ห้องมินิเธียเตอร์2 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
31 = ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 ศูนย์ภาษา
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Phone : 073-313928-50 ต่อ 2216
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
canun@bunga.pn.psu.ac.th