:: ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::


Administrator Login
Username:
Password :
ใช้ Username และ Password
ของ PSU-Passport
การขอใช้ห้องประชุม
มีนาคม 2562
พฤอา
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

:: การจองห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::
ที่
ว.ด.ป
เวลา - เวลา
ชื่อผู้ขอ
ตำแหน่ง
ห้อง
สถานะ
101. 19 ม.ค. 2562 08:30 - 16:30 นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ จ.บริหาร 6 รอ อ่านรายละเอียด
102. 22 ก.พ. 2562 08:30 - 16:30 นาซีมะห์ อาลี นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
103. 25 ธ.ค. 2561 13:00 - 16:00 นายอานนท์ เหมือนกู้ พนักงานว... 13 รอ อ่านรายละเอียด
104. 21 ธ.ค. 2561 09:00 - 16:00 สมาคมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลาม - 9 รอ อ่านรายละเอียด
105. 21 ธ.ค. 2561 08:30 - 16:30 นายยามูดิน สาและ นักวิชาก... 8,13 รอ อ่านรายละเอียด
106. 15 ม.ค. 2562 08:30 - 12:00 นางสาวมัศณีย์ หะยีมายอ เจ้าหน้า... 15 รอ อ่านรายละเอียด
107. 17 ธ.ค. 2561 10:00 - 12:00 นายอิสมาแอ ระนี หัวหน้าส... 13 รอ อ่านรายละเอียด
108. 20 ม.ค. 2562 08:00 - 18:00 นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ จ.บริหาร 6 รอ อ่านรายละเอียด
109. 18 ธ.ค. 2561 07:30 - 17:50 นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ จ.บริหาร 5,26 รอ อ่านรายละเอียด
110. 27 ธ.ค. 2561 09:00 - 12:00 นางรัชนี นิมะ นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
111. 18 ธ.ค. 2561 09:00 - 13:00 นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ จ.บริหาร 15 รอ อ่านรายละเอียด
112. 17 ธ.ค. 2561 08:45 - 13:00 นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ จ.บริหาร 15 รอ อ่านรายละเอียด
113. 19 ธ.ค. 2561 13:45 - 16:30 นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ จ.บริหาร 13 รอ อ่านรายละเอียด
114. 13 ธ.ค. 2561 14:00 - 16:00 นายอุสมาน ราษฏร์นิยม หัวหน้าก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
115. 10 ธ.ค. 2561 08:30 - 12:00 นายรอกิ เจ๊ะเต้ เจ้าหน้า... 10 รอ อ่านรายละเอียด
116. 21 ก.พ. 2562 13:00 - 16:30 นาซีมะห์ อาลี นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
117. 23 ม.ค. 2562 13:00 - 16:30 นาซีมะห์ อาลี นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
118. 16 ม.ค. 2562 13:00 - 16:30 นาซีมะห์ อาลี นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
119. 09 ม.ค. 2562 08:30 - 16:30 นาซีมะห์ อาลี นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
120. 05 ธ.ค. 2561 10:00 - 16:00 นายรอกิ เจ๊ะเต้ เจ้าหน้า... 14 รอ อ่านรายละเอียด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
หมายเหตุ
1 = ห้องประชุม Sheikh Daud al-Fathoni
2 = ห้องประชุม Sheikh Ahmad al-Fathoni
3 = ห้องประชุม Ibnu al-Khaldun
4 = ลานใต้ถุนอาคารโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
5 = ลานหน้าโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
6 = หอประชุม Imam al-Nawawi
7 = ห้องเอนกประสงค์ อัสซูยูตีย์ ชั้น 5
8 = ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
9 = ห้องประชุม al-Aiyubi
10 = ห้อง Press Center ชั้น 3 อาคารนานาชาติ
11 = ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LabCom
12 = ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ชั้น 4
13 = ห้องประชุม Imam al-Ghazali
14 = ห้องประชุม Imam al-Rafie
15 = ห้องประชุม QA ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
16 = ลานหน้าอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
18 = ห้องเรียน LR1 ชั้น 3
19 = ห้องเรียน LR2 ชั้น 3
20 = ห้องเรียน LR3 ชั้น 3
21 = ห้องเรียน LR4 ชั้น 3
22 = ห้องเรียน LR5 ชั้น 3
23 = ห้องเรียน LR6 ชั้น 3
24 = ห้องเรียน LR7 ชั้น 3
25 = ห้องเรียน LR8 ชั้น 3
26 = ลานใต้ถุ่นอาคารศูนย์ภาษาฯ
27 = ห้องประชุม(พรมแดง) ชั้น 3 ศูนย์ภาษาฯ
28 = ห้องบรรยาย ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
29 = ห้องมินิเธียเตอร์1 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
30 = ห้องมินิเธียเตอร์2 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
31 = ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 ศูนย์ภาษา
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Phone : 073-313928-50 ต่อ 2216
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
canun@bunga.pn.psu.ac.th