:: ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::


Administrator Login
Username:
Password :
ใช้ Username และ Password
ของ PSU-Passport
การขอใช้ห้องประชุม
กุมภาพันธ์ 2563
พฤอา
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8

:: การจองห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::
ที่
ว.ด.ป
เวลา - เวลา
ชื่อผู้ขอ
ตำแหน่ง
ห้อง
สถานะ
21. 03 ก.พ. 2563 08:00 - 18:00 นายอานนท์ เหมือนกู้ พนักงานว... 14 รอ อ่านรายละเอียด
22. 05 ก.พ. 2563 18:00 - 22:00 นายอารีฟีน แวอูมาร์ นักศึกษา... 7 รอ อ่านรายละเอียด
23. 31 ม.ค. 2563 10:00 - 12:00 นายฮารอวี ซารี นักศึกษา... 25 รอ อ่านรายละเอียด
24. 30 ม.ค. 2563 14:31 - 16:00 นางศิรินยา สาอิ นักวิชาก... 15 รอ อ่านรายละเอียด
25. 30 ม.ค. 2563 09:00 - 12:00 นางสาวศิรินยา สาอิ นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
26. 30 ม.ค. 2563 19:00 - 21:00 นางสาวนัดดา อาดำ นักศึกษา... 20 รอ อ่านรายละเอียด
27. 29 ม.ค. 2563 19:00 - 20:30 นางสาวบิสมิลลา ยารี นักศึกษา... 25 รอ อ่านรายละเอียด
28. 29 ม.ค. 2563 20:00 - 22:00 นางสาวปณิตา บิลังโหลด อามีเราะ... 13 รอ อ่านรายละเอียด
29. 28 ม.ค. 2563 20:00 - 22:00 นางสาวฮันนา หมัดสุวรรณ อามีเราะ... 13,14 รอ อ่านรายละเอียด
30. 28 ม.ค. 2563 15:00 - 16:30 นายยามูดิน สาและ นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
31. 23 ม.ค. 2563 19:30 - 22:00 นายแวอิลฮา แวสะมะแอ สโมสรนัก... 18,19,20,21 รอ อ่านรายละเอียด
32. 22 ม.ค. 2563 16:00 - 18:00 ชุมนุมนักศึกษาทุน - 13 รอ อ่านรายละเอียด
33. 30 ม.ค. 2563 13:30 - 14:30 นางรัชนี นิมะ นักวิชาก... 15 รอ อ่านรายละเอียด
34. 24 ม.ค. 2563 09:00 - 10:00 นางสาวมัศณีย์ หะยีมายอ เจ้าหน้า... 15 รอ อ่านรายละเอียด
35. 05 ก.พ. 2563 13:00 - 17:00 นางสาวนาซีมะห์ อาลี นักวิชาก... 8 รอ อ่านรายละเอียด
36. 25 - 26 ม.ค. 2563 08:00 - 16:30 นายฮาเร๊ะ เจ๊ะโด เจ้าหน้า... 13 รอ อ่านรายละเอียด
37. 20 ม.ค. 2563 18:30 - 22:30 นายยามูดิน สาและ นักวิชาก... 7 รอ อ่านรายละเอียด
38. 20 ม.ค. 2563 08:30 - 12:00 นางสาวมัศณีย์ หะยีมายอ เจ้าหน้า... 15 รอ อ่านรายละเอียด
39. 22 ม.ค. 2563 13:00 - 16:00 นายยาฮารี กาเซ็ง นักวิชาก... 7 รอ อ่านรายละเอียด
40. 01 ก.พ. 2563 08:30 - 16:30 นายฮาเระ เจ๊ะโด เจ้าหน้า... 13 รอ อ่านรายละเอียด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 
หมายเหตุ
1 = ห้องประชุม Sheikh Daud al-Fathoni
2 = ห้องประชุม Sheikh Ahmad al-Fathoni
3 = ห้องประชุม Ibnu al-Khaldun
4 = ลานใต้ถุนอาคารโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
5 = ลานหน้าโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
6 = หอประชุม Imam al-Nawawi
7 = ห้องเอนกประสงค์ อัสซูยูตีย์ ชั้น 5
8 = ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
9 = ห้องประชุม al-Aiyubi
10 = ห้อง Press Center ชั้น 3 อาคารนานาชาติ
11 = ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LabCom
12 = ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ชั้น 4
13 = ห้องประชุม Imam al-Ghazali
14 = ห้องประชุม Imam al-Rafie
15 = ห้องประชุม QA ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
16 = ลานหน้าอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
18 = ห้องเรียน LR1 ชั้น 3
19 = ห้องเรียน LR2 ชั้น 3
20 = ห้องเรียน LR3 ชั้น 3
21 = ห้องเรียน LR4 ชั้น 3
22 = ห้องเรียน LR5 ชั้น 3
23 = ห้องเรียน LR6 ชั้น 3
24 = ห้องเรียน LR7 ชั้น 3
25 = ห้องเรียน LR8 ชั้น 3
26 = ลานใต้ถุ่นอาคารศูนย์ภาษาฯ
27 = ห้องประชุม(พรมแดง) ชั้น 3 ศูนย์ภาษาฯ
28 = ห้องบรรยาย ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
29 = ห้องมินิเธียเตอร์1 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
30 = ห้องมินิเธียเตอร์2 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
31 = ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 ศูนย์ภาษา
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Phone : 073-313928-50 ต่อ 2216
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
canun@bunga.pn.psu.ac.th