:: ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::


Administrator Login
Username:
Password :
ใช้ Username และ Password
ของ PSU-Passport
การขอใช้ห้องประชุม
มิถุนายน 2561
พฤอา
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8

:: การจองห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::
ที่
ว.ด.ป
เวลา - เวลา
ชื่อผู้ขอ
ตำแหน่ง
ห้อง
สถานะ
181. 26 ธ.ค. 2560 11:30 - 17:00 นางสาวสุจิตรา ยีหวังเจริญ นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
182. 29 ธ.ค. 2560 08:30 - 12:00 รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต 081-6797938 รองผู้อำ... 10 รอ อ่านรายละเอียด
183. 06 - 07 ม.ค. 2561 08:30 - 16:00 อาจารย์ ดร. สราวุธ สายทอง 0937340299 อาจารย์ 6 รอ อ่านรายละเอียด
184. 26 ธ.ค. 2560 08:30 - 16:30 นายขวัญชัย วัฒนศักดิ์ ผู้ช่วยอ... 13 รอ อ่านรายละเอียด
185. 20 ธ.ค. 2560 10:00 - 12:00 อาจารย์ ดร. สราวุธ สายทอง อาจารย์ 14 รอ อ่านรายละเอียด
186. 22 ธ.ค. 2560 08:30 - 16:30 ดร. สราวุธ สายทอง อาจารย์ 13 รอ อ่านรายละเอียด
187. 29 ธ.ค. 2560 12:30 - 16:30 นางสาวสุจิตรา ยีหวังเจริญ นักวิชาก... 10,13 รอ อ่านรายละเอียด
188. 20 ธ.ค. 2560 10:00 - 12:00 นายอุสมาน ราษฎร์นิยม เจ้าหน้า... 13 รอ อ่านรายละเอียด
189. 23 ธ.ค. 2560 13:00 - 16:30 นายอานนท์ เหมือนกู้ นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
190. 25 ธ.ค. 2560 09:00 - 12:00 นางปาตีเม๊าะ ดอเลาะ เจ้าหน้า... 13 รอ อ่านรายละเอียด
191. 15 ธ.ค. 2560 09:30 - 12:00 นายดลรอฮีม พันหวัง เจ้าหน้า... 14 รอ อ่านรายละเอียด
192. 12 ธ.ค. 2560 19:00 - 22:30 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 21,22 รอ อ่านรายละเอียด
193. 13 ธ.ค. 2560 10:00 - 12:00 นายอุสมาน ราษฎร์นิยม เจ้าหน้า... 13 รอ อ่านรายละเอียด
194. 14 ธ.ค. 2560 08:30 - 14:00 นายรอกิ เจ๊ะเต้ เจ้าหน้า... 13 รอ อ่านรายละเอียด
195. 07 ธ.ค. 2560 14:00 - 18:00 นายรอกิ เจ๊ะเต้ เจ้าหน้า... 14 รอ อ่านรายละเอียด
196. 06 ธ.ค. 2560 16:00 - 18:00 นายรอกิ เจ๊ะเต้ เจ้าหน้า... 14 รอ อ่านรายละเอียด
197. 05 ธ.ค. 2560 08:30 - 16:30 อ.ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟีย์ อัซซอลีฮีย์ อาจารย์ 10 รอ อ่านรายละเอียด
198. 30 พ.ย. 2560 14:00 - 15:30 นางสาวฟาติน เตาะสาตู ผู้ปฏิบั... 15 รอ อ่านรายละเอียด
199. 27 พ.ย. 2560 18:30 - 22:30 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 10 รอ อ่านรายละเอียด
200. 06 ธ.ค. 2560 13:00 - 16:30 นางสาวมัศนีย์ หะยีมายอ ผู้ปฏิบั... 13 รอ อ่านรายละเอียด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
หมายเหตุ
1 = ห้องประชุม Sheikh Daud al-Fathoni
2 = ห้องประชุม Sheikh Ahmad al-Fathoni
3 = ห้องประชุม Ibnu al-Khaldun
4 = ลานใต้ถุนอาคารโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
5 = ลานหน้าโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
6 = หอประชุม Imam al-Nawawi
7 = ห้องเอนกประสงค์ อัสซูยูตีย์ ชั้น 5
8 = ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
9 = ห้องประชุม al-Aiyubi
10 = ห้อง Press Center ชั้น 3 อาคารนานาชาติ
11 = ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LabCom
12 = ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ชั้น 4
13 = ห้องประชุม Imam al-Ghazali
14 = ห้องประชุม Imam al-Rafie
15 = ห้องประชุม QA ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
16 = ลานหน้าอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
18 = ห้องเรียน LR1 ชั้น 3
19 = ห้องเรียน LR2 ชั้น 3
20 = ห้องเรียน LR3 ชั้น 3
21 = ห้องเรียน LR4 ชั้น 3
22 = ห้องเรียน LR5 ชั้น 3
23 = ห้องเรียน LR6 ชั้น 3
24 = ห้องเรียน LR7 ชั้น 3
25 = ห้องเรียน LR8 ชั้น 3
26 = ลานใต้ถุ่นอาคารศูนย์ภาษาฯ
27 = ห้องประชุม(พรมแดง) ชั้น 3 ศูนย์ภาษาฯ
28 = ห้องบรรยาย ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
29 = ห้องมินิเธียเตอร์1 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
30 = ห้องมินิเธียเตอร์2 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
31 = ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 ศูนย์ภาษา
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Phone : 073-313928-50 ต่อ 2216
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
canun@bunga.pn.psu.ac.th