:: ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::


Administrator Login
Username:
Password :
ใช้ Username และ Password
ของ PSU-Passport
การขอใช้ห้องประชุม
กันยายน 2562
พฤอา
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

:: การจองห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::
ที่
ว.ด.ป
เวลา - เวลา
ชื่อผู้ขอ
ตำแหน่ง
ห้อง
สถานะ
1. 30 ก.ย. 2562 14:00 - 16:00 นางรัชนี นิมะ นักวิชาก... 11 รอ อ่านรายละเอียด
2. 30 ก.ย. 2562 16:30 - 17:00 นางสาวมัศณีย์ หะยีมายอ เจ้าหน้า... 13 รอ อ่านรายละเอียด
3. 28 ก.ย. 2562 08:00 - 16:00 นางสาวอะฎียา ดือราแม ประธานโค... 13 รอ อ่านรายละเอียด
4. 27 ก.ย. 2562 10:00 - 11:30 นายยาฮารี กาเซ็ง เจ้าหน้า... 13 รอ อ่านรายละเอียด
5. 25 ก.ย. 2562 08:00 - 16:00 นายฮาเต็ม ซากา นักวิชาก... 7 รอ อ่านรายละเอียด
6. 18 - 19 ก.ย. 2562 08:00 - 16:00 นายมนูญศักดิ์ โต๊ะเถือน นักวิชาก... 8 รอ อ่านรายละเอียด
7. 18 ก.ย. 2562 13:00 - 16:00 นางสาวฮูสนา วากอ นักศึกษา 6 รอ อ่านรายละเอียด
8. 17 ก.ย. 2562 08:30 - 12:00 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 8,13 รอ อ่านรายละเอียด
9. 19 ก.ย. 2562 19:00 - 22:00 นางสาวนูรอาลียา บินเจ๊ะมะ นักศึกษา 7 รอ อ่านรายละเอียด
10. 16 ก.ย. 2562 20:00 - 23:00 นางสาวนัดดา อาดำ นักศึกษา 13 รอ อ่านรายละเอียด
11. 14 ก.ย. 2562 08:00 - 16:00 นางสาวสุจิตรา ยีหวังเจริญ นักวิชาก... 18,25 รอ อ่านรายละเอียด
12. 19 ก.ย. 2562 19:00 - 23:00 นายซันนูซี อุเซ็น นักศึกษา... 8 รอ อ่านรายละเอียด
13. 12 ก.ย. 2562 09:00 - 12:00 นางรัชนี นิมะ นักวิชาก... 12 รอ อ่านรายละเอียด
14. 11 ก.ย. 2562 09:00 - 12:00 นายอาสมาน ลือแบลูโดง ผู้ปฏิบั... 13 รอ อ่านรายละเอียด
15. 11 ก.ย. 2562 13:00 - 15:00 นายฮาริษ นาแว นักวิชาก... 7 รอ อ่านรายละเอียด
16. 11 ก.ย. 2562 13:00 - 15:50 นายบาดือรี ดอคอ นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
17. 12 ก.ย. 2562 19:00 - 22:00 นางสาวฮูสนา วากอ นักศึกษา 13 รอ อ่านรายละเอียด
18. 18 ก.ย. 2562 13:00 - 16:00 นางสาวนาซีมะห์ อาลี นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
19. 18 ก.ย. 2562 13:00 - 16:30 นาซีมะห์ อาลี นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
20. 10 ก.ย. 2562 19:00 - 22:00 นายยาฮารี กาเซ็ง นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
หน้าที่ 1 2 
หมายเหตุ
1 = ห้องประชุม Sheikh Daud al-Fathoni
2 = ห้องประชุม Sheikh Ahmad al-Fathoni
3 = ห้องประชุม Ibnu al-Khaldun
4 = ลานใต้ถุนอาคารโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
5 = ลานหน้าโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
6 = หอประชุม Imam al-Nawawi
7 = ห้องเอนกประสงค์ อัสซูยูตีย์ ชั้น 5
8 = ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
9 = ห้องประชุม al-Aiyubi
10 = ห้อง Press Center ชั้น 3 อาคารนานาชาติ
11 = ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LabCom
12 = ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ชั้น 4
13 = ห้องประชุม Imam al-Ghazali
14 = ห้องประชุม Imam al-Rafie
15 = ห้องประชุม QA ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
16 = ลานหน้าอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
18 = ห้องเรียน LR1 ชั้น 3
19 = ห้องเรียน LR2 ชั้น 3
20 = ห้องเรียน LR3 ชั้น 3
21 = ห้องเรียน LR4 ชั้น 3
22 = ห้องเรียน LR5 ชั้น 3
23 = ห้องเรียน LR6 ชั้น 3
24 = ห้องเรียน LR7 ชั้น 3
25 = ห้องเรียน LR8 ชั้น 3
26 = ลานใต้ถุ่นอาคารศูนย์ภาษาฯ
27 = ห้องประชุม(พรมแดง) ชั้น 3 ศูนย์ภาษาฯ
28 = ห้องบรรยาย ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
29 = ห้องมินิเธียเตอร์1 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
30 = ห้องมินิเธียเตอร์2 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
31 = ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 ศูนย์ภาษา
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Phone : 073-313928-50 ต่อ 2216
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
canun@bunga.pn.psu.ac.th