:: ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::


Administrator Login
Username:
Password :
ใช้ Username และ Password
ของ PSU-Passport
การขอใช้ห้องประชุม
มีนาคม 2562
พฤอา
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

:: การจองห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::
ที่
ว.ด.ป
เวลา - เวลา
ชื่อผู้ขอ
ตำแหน่ง
ห้อง
สถานะ
1. 29 มี.ค. 2562 10:00 - 12:00 นางรัชนี นิมะ นักวิชาก... 15 รอ อ่านรายละเอียด
2. 27 มี.ค. 2562 20:00 - 22:00 นางสาวนูรฟาตีน มะเย็ง นักศึกษา 10 รอ อ่านรายละเอียด
3. 29 มี.ค. 2562 13:30 - 16:00 นางศิริยา สะอิ นักวิชาก... 15 รอ อ่านรายละเอียด
4. 28 มี.ค. 2562 10:00 - 12:00 น.ส.ฮัซนะห์ ดอเลาะ เจ้าหน้า... 14 รอ อ่านรายละเอียด
5. 27 มี.ค. 2562 08:00 - 12:00 นางสาวนูริลมุมีนีน ลูแน นักศึกษา 7 รอ อ่านรายละเอียด
6. 26 มี.ค. 2562 16:30 - 22:30 นายมูฮำมัด กามิส นักศึกษา 8 รอ อ่านรายละเอียด
7. 25 มี.ค. 2562 10:00 - 12:30 นายมนูศักดิ์ โต๊ะเถือน นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
8. 27 มี.ค. 2562 13:30 - 16:30 นางสาวนิดา เก็บเบ็ญหมัด นักศึกษา 6 รอ อ่านรายละเอียด
9. 27 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 นายยาฮารี กาเซ็ง นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
10. 22 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 นายอับดุลกุดุส โดมาเร นักศึกษา 7 รอ อ่านรายละเอียด
11. 20 มี.ค. 2562 10:30 - 13:30 ฮุสนา อุษมานี นักวิชาก... 15 รอ อ่านรายละเอียด
12. 19 มี.ค. 2562 16:00 - 18:00 นางวันอาบีดะฮ์ สนิหวี เจ้าหน้า... 12 รอ อ่านรายละเอียด
13. 20 มี.ค. 2562 18:30 - 22:30 นายไซยิดอะห์มัด อัลยุฟรี นักศึกษา 7 รอ อ่านรายละเอียด
14. 18 มี.ค. 2562 11:00 - 15:00 นางสาวมัศณีย์ หะยีมายอ เจ้าหน้า... 15 รอ อ่านรายละเอียด
15. 19 - 20 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 นายฮาเต็ม ซากา นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
16. 18 มี.ค. 2562 19:30 - 22:30 นายดลฮาดี โดมาเร นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
17. 26 - 27 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 นางสาวทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
18. 14 มี.ค. 2562 16:00 - 22:00 นายฮาเต็ม ซากา นักวิชาก... 6 รอ อ่านรายละเอียด
19. 18 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 นางสาวมัศณีย์ หะยีมายอ เจ้าหน้า... 10 รอ อ่านรายละเอียด
20. 15 มี.ค. 2562 08:30 - 11:30 นายซัมซู สาอุ อาจารย์ 14 รอ อ่านรายละเอียด
หน้าที่ 1 2 
หมายเหตุ
1 = ห้องประชุม Sheikh Daud al-Fathoni
2 = ห้องประชุม Sheikh Ahmad al-Fathoni
3 = ห้องประชุม Ibnu al-Khaldun
4 = ลานใต้ถุนอาคารโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
5 = ลานหน้าโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
6 = หอประชุม Imam al-Nawawi
7 = ห้องเอนกประสงค์ อัสซูยูตีย์ ชั้น 5
8 = ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
9 = ห้องประชุม al-Aiyubi
10 = ห้อง Press Center ชั้น 3 อาคารนานาชาติ
11 = ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LabCom
12 = ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ชั้น 4
13 = ห้องประชุม Imam al-Ghazali
14 = ห้องประชุม Imam al-Rafie
15 = ห้องประชุม QA ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
16 = ลานหน้าอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
18 = ห้องเรียน LR1 ชั้น 3
19 = ห้องเรียน LR2 ชั้น 3
20 = ห้องเรียน LR3 ชั้น 3
21 = ห้องเรียน LR4 ชั้น 3
22 = ห้องเรียน LR5 ชั้น 3
23 = ห้องเรียน LR6 ชั้น 3
24 = ห้องเรียน LR7 ชั้น 3
25 = ห้องเรียน LR8 ชั้น 3
26 = ลานใต้ถุ่นอาคารศูนย์ภาษาฯ
27 = ห้องประชุม(พรมแดง) ชั้น 3 ศูนย์ภาษาฯ
28 = ห้องบรรยาย ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
29 = ห้องมินิเธียเตอร์1 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
30 = ห้องมินิเธียเตอร์2 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
31 = ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 ศูนย์ภาษา
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Phone : 073-313928-50 ต่อ 2216
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
canun@bunga.pn.psu.ac.th