:: ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::


Administrator Login
Username:
Password :
ใช้ Username และ Password
ของ PSU-Passport
การขอใช้ห้องประชุม
ธันวาคม 2561
พฤอา
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

:: การจองห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา::
ที่
ว.ด.ป
เวลา - เวลา
ชื่อผู้ขอ
ตำแหน่ง
ห้อง
สถานะ
1. 27 ธ.ค. 2561 09:00 - 12:00 นางรัชนี นิมะ นักวิชาก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
2. 18 ธ.ค. 2561 09:00 - 13:00 นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ จ.บริหาร 15 รอ อ่านรายละเอียด
3. 17 ธ.ค. 2561 08:45 - 13:00 นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ จ.บริหาร 15 รอ อ่านรายละเอียด
4. 19 ธ.ค. 2561 13:45 - 16:30 นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ จ.บริหาร 13 รอ อ่านรายละเอียด
5. 13 ธ.ค. 2561 14:00 - 16:00 นายอุสมาน ราษฏร์นิยม หัวหน้าก... 13 รอ อ่านรายละเอียด
6. 10 ธ.ค. 2561 08:30 - 12:00 นายรอกิ เจ๊ะเต้ เจ้าหน้า... 10 รอ อ่านรายละเอียด
7. 21 ก.พ. 2562 13:00 - 16:30 นาซีมะห์ อาลี นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
8. 23 ม.ค. 2562 13:00 - 16:30 นาซีมะห์ อาลี นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
9. 16 ม.ค. 2562 13:00 - 16:30 นาซีมะห์ อาลี นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
10. 09 ม.ค. 2562 08:30 - 16:30 นาซีมะห์ อาลี นักวิชาก... 10 รอ อ่านรายละเอียด
11. 05 ธ.ค. 2561 10:00 - 16:00 นายรอกิ เจ๊ะเต้ เจ้าหน้า... 14 รอ อ่านรายละเอียด
12. 08 ธ.ค. 2561 08:30 - 16:30 นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ จ.บริหาร 7 รอ อ่านรายละเอียด
13. 30 พ.ย. 2561 14:00 - 16:00 นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ จ.บริหาร 13 รอ อ่านรายละเอียด
14. 29 พ.ย. 2561 19:00 - 21:30 นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ จ.บริหาร 22 รอ อ่านรายละเอียด
15. 28 พ.ย. 2561 20:00 - 22:00 นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ จ.บริหาร 24 รอ อ่านรายละเอียด
16. 29 พ.ย. 2561 10:31 - 12:00 นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ จ.บริหาร 15 รอ อ่านรายละเอียด
17. 30 พ.ย. 2561 09:00 - 16:30 นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ จ.บริหาร 10 รอ อ่านรายละเอียด
18. 03 ธ.ค. 2561 14:00 - 16:30 นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ จ.บริหาร 13 รอ อ่านรายละเอียด
19. 11 ม.ค. 2562 08:30 - 16:30 นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ จ.บริหาร 6 รอ อ่านรายละเอียด
20. 29 พ.ย. 2561 09:00 - 10:30 นางรัชนี นิมะ นักวิชาก... 15 รอ อ่านรายละเอียด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 
หมายเหตุ
1 = ห้องประชุม Sheikh Daud al-Fathoni
2 = ห้องประชุม Sheikh Ahmad al-Fathoni
3 = ห้องประชุม Ibnu al-Khaldun
4 = ลานใต้ถุนอาคารโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
5 = ลานหน้าโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
6 = หอประชุม Imam al-Nawawi
7 = ห้องเอนกประสงค์ อัสซูยูตีย์ ชั้น 5
8 = ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
9 = ห้องประชุม al-Aiyubi
10 = ห้อง Press Center ชั้น 3 อาคารนานาชาติ
11 = ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LabCom
12 = ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ชั้น 4
13 = ห้องประชุม Imam al-Ghazali
14 = ห้องประชุม Imam al-Rafie
15 = ห้องประชุม QA ชั้น 2 อาคารนานาชาติ
16 = ลานหน้าอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
18 = ห้องเรียน LR1 ชั้น 3
19 = ห้องเรียน LR2 ชั้น 3
20 = ห้องเรียน LR3 ชั้น 3
21 = ห้องเรียน LR4 ชั้น 3
22 = ห้องเรียน LR5 ชั้น 3
23 = ห้องเรียน LR6 ชั้น 3
24 = ห้องเรียน LR7 ชั้น 3
25 = ห้องเรียน LR8 ชั้น 3
26 = ลานใต้ถุ่นอาคารศูนย์ภาษาฯ
27 = ห้องประชุม(พรมแดง) ชั้น 3 ศูนย์ภาษาฯ
28 = ห้องบรรยาย ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
29 = ห้องมินิเธียเตอร์1 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
30 = ห้องมินิเธียเตอร์2 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาฯ
31 = ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 ศูนย์ภาษา
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Phone : 073-313928-50 ต่อ 2216
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
canun@bunga.pn.psu.ac.th