psu
 หน้าแรก  อัลฟาลัก   เกี่ยวกับ
www.fathoni.com
;วัตถุประสงค์  เมลถึงเจ้าของเวป  คำถามที่ถามบ่อย
kawarizme

ักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนยุโรป
nocolus
galileo

   กว่า 1,400 ปี ที่กุรอานถูกประทานลงมาจากพระผู้เป็นเจ้า
ด้วยการวะฮ์ยูผ่านศาสดามูฮัมหมัด(สันติจงมีแด่ท่าน) หลักการของอิสลามไม่เคยเปลี่ยนแปลง   โดยเฉพาะ    อิสลามกับวิทยาศาสตร์ ไม่เคยขัดแย้งกัน มรกดทาง วิทยาศาสตร์ที่เหล่า นักคิด นักปราัชญ์มุสลิม ได้ทิ้งไว้เป็น หลักฐานมากมาย แต่น่าเสียใจอย่างยิ่ง ที่มุสลิมปัจจุบัน นอกจากจะไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์แล้ว บางคนยังปฏิเสธ วิทยาศาตร์ด้วยซ้ำไป ท่านลองศึกษาข้อมูลในเวปไซต์ อิสลามและวิทยาศาตร์นี้  ท่านอาจจะเข้าใจอะไรบาง
อย่างดีขึ้น ลองคลิกอ่านรายละเอียดในแต่ละหัวข้อต่อไปนี้
  หัวข้ออิสลามกับวิทยาศาสตร์
     3.นักวิทยาศาสตร์มุสลิม
     4.นักวิทยาศาสตร์ตะวันตก
     5.การถ่ายทอดความรู้ไปยังตะวันตก
     6.ทฤษฎีพิทาโกรัส
     7.กุรอานกับการกำเนิดจักวาล
     8.วันสิ้นโลก(กิยามัต)ในเชิงฟิสิกส์
     9.ค่าความเร็วแสงมีนัยอยู่ในกุรอาน
    10.ธาตุเหล็ก
    11.ภูเขา
    12.โลกกลม
    13.สถติบางอย่างในกุรอาน
    14.อัศจรรย์ตัวเลขในกุรอาน
    15.ชีววิทยาในกุรอาน
  หัวข้ออื่นๆ
    สรุปประวัติศาสตร์อิสลาม
    วิธีคำนวณเวลาละหมาด
    วิธีหาทิศกิบลัต
    วิธีทำปฏิทินฮิจเราะฮ์
    การสังเกตุจันทร์เสี้ยว
     ดาราศาสตร์อิสลาม(อัลฟาลัก)
 

    ส่งคำถามเกี่ยวกับอิสลามและวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี้ทุกคำถามเราจะตอบ

 

หน้าเวปไซต์นี้จะปรับปรุงให้ทันสมัยทุกๆ 4 อาทิตย์

************

 

earth
ดาวโลก

moon
ดวงจันทร์

rosr
เนบุลากุหลาบ

ดูรูปขนาดใหญ่นครมักกะฮ์
และนครมาดีนะฮ์
คลิกข้างล่างนี้

makkah
รูปนครมักกะฮ์จากดาวเทียม

madinah
รูปนครมาดีนะฮ์จากดาวเทียม

เวปไซต์ "อิสลามและวิทยาศาสตร์" เป็นเวปไซต์ของโครงการ
ศูนย์สารสนเทศอิสลามและอิสลามศึกษา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
ตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้