ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาการใช้ภาษาอาหรับของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษากับสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ
 
 
ลิงค์ด่วน
เฟสบุ๊คเพจ