ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 ขนาด 15 ที่นั่ง

-

ห้องประชุม(พรมแดง) ชั้น 3 ขนาด 100 ที่นั่ง

-

ห้องมินิเธียเตอร์1 ชั้น 4 ขนาด 40 ที่นั่ง

-

ห้องมินิเธียเตอร์2 ชั้น 4 ขนาด 40 ที่นั่ง

-

ห้องประชุม ชั้น 4 ขนาด 40 ที่นั่ง

-

ลานใต้ถุ่นอาคารขนาด 200 ที่นั่ง

-

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LabCom01 ขนาด 47 ที่นั่ง

-

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LabCom02 ขนาด 47 ที่นั่ง

-

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LabCom03 ขนาด 47 ที่นั่ง

-

ห้องสมุดดิจิตอล

-
ลิงค์ด่วน
เฟสบุ๊คเพจ