โครงการค่ายอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาหรับของนักศึกษาอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ วันที่  11 – 17 เมษายน  2560 ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา ได้จัดโครงการค่ายอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาหรับของนักศึกษาอุดมศึกษา ณ โรงแรม หาด แก้ว รีสอร์ท จังหวัด สงขลา  โดยมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 86 คน   วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ 1) พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาหรับของนักศึกษาให้สามารถใช้ในสถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี 2) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาหรับของนักศึกษาให้สามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ 3) พัฒนาทักษะการนำความรู้ภาษาอาหรับเพื่อการศึกษาและการค้นคว้าทางวิชาการ  ทั้งนี้ ลักษณะกิจกรรมโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมเชิงอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับ โดยเน้นเรื่องการปฏิบัติด้วยการสนทนา การแสดงบทบาทสมมุติ และการฝึกใช้ภาษาอาหรับเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้เข้าร่วมค่ายด้วยกัน 

*** หากท่านต้องการไฟล์ภาพต้นฉบับให้ติดต่อเจ้าที่ ศูนย์ทดสอบภาษาอาหรับและพัฒนาภาษานานาชาติ

ลิงค์ด่วน
เฟสบุ๊คเพจ