โครงการค่ายอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาหรับของนักศึกษาอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ วันที่  11 – 17 เมษายน  2560 ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา ได้จัดโครงการค่ายอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาหรับของนักศึกษาอุดมศึกษา ณ โรงแรม หาด แก้ว รีสอร์ท จังหวัด สงขลา  โดยมีนักศึกษาที่กำ