โครงการประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอาหรับ (ครั้งที่ 1)

*** หากท่านต้องการไฟล์ภาพต้นฉบับให้ติดต่อเจ้าที่ ศูนย์ทดสอบภาษาอาหรับและพัฒนาภาษานานาชาติ

ลิงค์ด่วน
เฟสบุ๊คเพจ