โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษาฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน ระหว่างวันที่ วันที่  26 –