โครงการอบรมและแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอาหรับ (คอฏอบะห์)

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษาฯ ได้จัดโครงการอบรมและแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอาหรับ (คอฏอบะห์) ไป เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559  โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารของนักเรียน และเสริมสร้างความพร้อมแก่นักเรียนในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพการพูดสุนทรพจน์ภาษาอาหรับแก่นักเรียน และจัดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอาหรับและมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน
 
ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 68 คน เข้าร่วมโครงการฯ 

*** หากท่านต้องการไฟล์ภาพต้นฉบับให้ติดต่อเจ้าที่ ศูนย์ทดสอบภาษาอาหรับและพัฒนาภาษานานาชาติ

ลิงค์ด่วน
เฟสบุ๊คเพจ