โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพทางภาษาอาหรับสำหรับนักศึกษา

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษาฯ   ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพทางภาษาอาหรับสำหรับนักศึกษา  เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559