News Update

กระชับความสัมพันธ์และหาแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

กระชับความสัมพันธ์และหาแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

23/08/2017

ประกาศรายชื่อผู้สมัครร่วมโครงการ 'ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษของนักศึกษาอุดมศึกษา'

ประกาศรายชื่อผู้สมัครร่วมโครงการ 'ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษของนักศึกษาอุดมศึกษา'

08/06/2017

ขยายเวลารับสมัคร!! ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษของนักศึกษาอุดมศึกษา

ขยายเวลารับสมัคร!! ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษของนักศึกษาอุดมศึกษา

26/04/2017

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา

27/10/2016

Lorem ipsum dolor sit amet,At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet,At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

27/03/2016

Lorem ipsum dolor sit amet,At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet,At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

01/06/2015

Lorem ipsum dolor sit amet,At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet,At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

01/06/2015
-- ไม่พบรายการ --

Sevices

จัดสอบวัดระดับภาษาอาหรับ

จัดสอบวัดระดับภาษาอาหรับให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ

จัดอบรมภาษาอาหรับ

จัดอบรมภาษาอาหรับให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคคลที่สนใจ

จัดค่ายอบรมภาษาอาหรับ

จัดค่ายอบรมภาษาอาหรับให้กับนักเรียนและนักศึกษา

ให้บริการห้องประชุม

ให้บริการห้องประชุมและแล็บคอมพิวเตอร์

ให้บริการแปลภาษา

ให้บริการแปลภาษาไทย-อาหรับ, อาหรับ-ไทย

ให้บริการห้องสมุดดิจิตอล

ให้บริการห้องสมุดดิจิตอลค้นหาหนังสือด้วยเทคโนโลยีที่ทััสมัย

Books Update

اللغة العربية لسياحة تايلاند เป็นหนังสือที่เกิดจากความพยายามรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อจัดทำสื่อในการเรียนการสอนและการอบรมภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยว
قواعد الدعوة إلى الله หนังสือรวบรวมหลักการสำคัญสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อทำงานเผยแผ่อิสลาม
Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet,sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem…
Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet,sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem…